Projektien tyytyväisyyden seuranta tukemaan jatkuvaa kehittämistä

Yrityksissä, joiden liiketoiminnan ydin on projektitoimitukset asiakkaille, projektien tyytyväisyyden seuranta on keskeisin asiakaskokemuksen mittari. Feelback on kehittänyt projektityytyväisyyden seurannan mallin, joka palvelee tulosten hyödyntämistä projektiorganisaatiossa. Projektien tyytyväisyyden seurannalla tuetaan jatkuvaa kehittämistä ja asiakkuuksien hoitoa. Samalla kehitetään asiakaslähtöisempää kulttuuria ja toimintamalleja.

Kyselyiden lähetys projektien jälkeen automatisoidaan tyypillisesti ERP integraation avulla. Isoimpien projektien tiedonkeruu tehdään puhelinhaastatteluilla ja muissa voidaan käyttää sähköistä kyselyä. Isommista projekteista halutaan saada mahdollisimman paljon palautetta ja tällöin puhelinhaastattelu on paras vaihtoehto.

Raportointi on suunniteltu palvelemaan hyödyntämisprosessia. Projektitiimeille jaetaan projektipalaute helposti hyödynnettävinä automaattisesti lähtevinä sähköpostiraportteina. Automaattiraportit aktivoivat tulosten hyödyntämistä. Erikseen kriittisistä asiakaspalautteista lähtee hälytykset ja niistä muodostuu tiketit, joiden käsittelyä voidaan seurata. Näin varmistetaan, että kriittiset palautteet eivät jää käsittelemättä. Johdon ja kehittäjien on mahdollista seurata ja analysoida tuloksia sähköisen Kompassi-raportointialustan avulla. Myös projektipäälliköille voidaan luoda näkymät omiin projektipalautteisiinsa, jotta heillä on mahdollisuus analysoida niitä. Tuloksista tehdään lisäksi kvartaali ja vuosiyhteenvedot johdolle.

Feelback räätälöi seurannan toteutuksen ja raportoinnin ja on tukena käyttöönotossa. Analysoimme myös tuloksia ja sparraamme niitä asiakkaan kanssa, jotta saadaan ymmärrystä ja tunnistetaan kehittämiskohteet ja mahdollisuudet.

Yhteistyöterveisin

Pekka Törrönen

Asiakkuusjohtaja

+358 40 762 3533

pekka.torronen@feelback.com

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Tilaa uutiskirjeemme!

Saat sähköpostiisi Feelbackin tuoreimmat uutiset ja blogit, mielenkiintoisia tutkimustuloksia sekä tietoa tutkimuspalveluistamme.

Tilaa uutiskirje: https://www.feelback.com/tilaa-uutiskirjeemme/