Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Raportointi- ja analytiikkapalvelut

Tutkimus- ja mittaustuloksista saadaan maksimaalinen hyöty organisaation tai liiketoiminnan kehittämiseen vain kattavilla analyyseilla sekä selkeällä, havainnollisella ja monipuolisella raportoinnilla.

Feelbackin reaaliaikainen ja havainnollinen Kompassi -dashboard-raportointi soveltuu erinomaisesti jatkuviin mittauksiin sekä tulosten jakamiseen laajalti organisaation erilaisiin tiedontarpeisiin. Tiedot voidaan koota dashboardille useista eri tutkimuksista sekä muistakin tietolähteistä. Jokainen käyttäjä organisaatiossa pääsee porautumaan juuri hänen kannaltaan oleellisiin tuloksiin, jotka ovat aina reaaliaikaisesti saatavilla.  

Feelbackin raportointi-ja analytiikkapalveluita hyödynnetään, kun tarvitaan syvempää ymmärrystä ja näkemystä tutkimustuloksista ja niiden syistä. Monet tilastolliset analyysit esim. korrelaatio-, klusteri- tai faktorianalyysi ja niiden oikeaoppinen käyttö avaavat tutkimustuloksista uusia näkökulmia ja löydöksiä, joilla tutkimuksesta saatava hyöty nostetaan uudelle tasolle.

Tutkimustulosten käyttö ja hyödyntäminen eri tilanteissa määrittävät sen, millä tasolla tulokset raportoidaan. Perustaso riittää silloin, kun tutkimuksen tarkoitus on kuvata tutkittavaa ilmiötä ja sen nykytilaa. Kun kuvaa halutaan syventää ja tarkentaa sekä hakea siihen uusia näkökulmia ja vertailukohtia, raportoinnin työkalupakista otetaan avuksi eri
analysointi- ja raportointimenetelmiä tarpeen mukaan.

Feelback on jakanut tutkimustulosten analysoinnin ja raportoinnin neljälle tasolle, joista löytyy kuhunkin tilanteeseen ja tarpeeseen sopiva tapa tulosten avaamiseksi ja kuvaamiseksi.

Lue lisää Kompassi -raportointiympäristöstä!