Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Raportointi- ja analytiikkapalvelut

Tutkimus- ja mittaustuloksista saadaan maksimaalinen hyöty organisaation tai liiketoiminnan kehittämiseen vain kattavilla analyyseilla sekä selkeällä, havainnollisella ja monipuolisella raportoinnilla.

Feelbackin reaaliaikainen ja havainnollinen Kompassi -dashboard-raportointi soveltuu erinomaisesti jatkuviin mittauksiin sekä tulosten jakamiseen laajalti organisaation erilaisiin tiedontarpeisiin. Tiedot voidaan koota dashboardille useista eri tutkimuksista sekä muistakin tietolähteistä. Jokainen käyttäjä organisaatiossa pääsee porautumaan juuri hänen kannaltaan oleellisiin tuloksiin, jotka ovat aina reaaliaikaisesti saatavilla.  

Feelbackin analytiikkapalveluita hyödynnetään, kun tarvitaan syvempää ymmärrystä ja näkemystä tutkimustuloksista ja niiden syistä. Monet tilastolliset analyysit (esim. korrelaatio-, klusteri- tai faktorianalyysi) ja niiden oikeaoppinen käyttö avaavat tutkimustuloksista uusia näkökulmia ja löydöksiä, joilla tutkimuksesta saatava hyöty nostetaan uudelle tasolle.