Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Referenssit

 • Asiakkaan kokema erinomainen palvelu ja palvelun laatu ovat aina olleet Sigma Trukkien toiminnan lähtökohta ja yksi toiminta-ajatuksistamme. Palvellaksemme asiakkaitamme entistä paremmin, teemme vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselymme yhdessä Feelback Groupin ammattitaitoisen tiimin kanssa. Sigma Trukit Oy haluaa olla vastuullinen toimija, jolla on markkinoiden laadukkain ja osaavin myyntiorganisaatio sekä kattavat jälkimarkkinat. Sigma Trukit Oy on satama- ja materiaalinkäsittelylaitteiden maahantuontiin ja myyntiin erikoistunut yritys, jolle kelpaa vain paras!

  Vesa Toivanen, aluepäällikkö, Keski- ja Itä-Suomi, Sigma Trukit Oy
 • Kuopion kaupunki yhdessä ympäröivien kumppanikuntien kanssa tekevät jatkuvaa tutkimusyhteistyötä Feelback Groupin kanssa Kuopion alueelle muuttavista ja Kuopiosta pois muuttavista henkilöistä ja perheistä. Kyselyillä tiedustellaan mm. imagollisia, ammatillisia ja käytäntöjen helppouteen liittyviä asioita. Palvelu on osoittautunut hyvin toimivaksi ja joustavaksi tavaksi kerätä ja raportoida tietoa. Saatu informaatio on tärkeä osa laajempaa kaupunki- ja kuntabrändien kehittämistyötä.

  Kirsi Soininen, markkinointijohtaja, Kuopion kaupunki
 • Pääkaupunkiseudun kunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat vuosina 2011 ja 2014 toteuttaneet yhdessä tutkimukset päivähoidossa olevien lasten vanhempien tyytyväisyydestä palvelujen järjestämiseen ja toimintaan. Kyselytutkimusten toteuttajan Feelback Groupin toiminta oli täsmällistä ja ammattitaitoista suuren vastausmassan keräämisessä ja käsittelyssä. Sen lisäksi tarpeeseen räätälöity raportointi oli hyvin informatiivista ja sen seurauksena tulokset helposti hyödynnettävissä.

  Nina Onufriew, Helsingin kaupunki, Varhaiskasvatusvirasto
 • Ponsse seuraa asiakastyytyväisyyttä vuosittain toteutettavilla asiakastyytyväisyyskyselyillä useissa maissa eri maanosissa. Feelback toteuttaa tätä kokonaisuutta vaivattomaksi kehitetyllä vuosikellomallilla, jolloin Ponsse saa keskittyä tulosten seurantaan sekä kehittämiseen. Ponsse on ammattilainen metsäkoneiden valmistamisessa, huollossa, tuotekehityksessä ja markkinoinnissa. Samanlaista ammattitaitoista osaamista tarvitaan myös tutkimuksissa, joita Feelback toteuttaa luotettavasti kumppanina.

  Eveliina Pölkki, markkinointiassistentti, Viestintä, Ponsse Oyj
 • Itä-Suomen yliopisto hyödyntää esimiesten kehittämisessä 360-arviointeja. Feelback Groupin kanssa yhteistyössä yliopistolle on räätälöity oma esimiestyön arviointiin perustuva mittari. Kyselyä räätälöitäessä Feelback Group huomioi yliopiston tarpeet erittäin hyvin. Esimiesten henkilökohtaista kehittymistä tuetaan lisäksi erilaisuuden ymmärtämistä kehittävällä työkalulla, Luontaiset Taipumukset Analyysillä. Feelback Group on hoitanut vaativat arvioinnit ja niihin liittyvät valmennukset täsmällisesti ja joustavasti, hyvää yhteistyötä arvostavalla tavalla.

  Marketta Rantama, henkilöstöpäällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Asiakaskokemuksen ymmärtäminen on liiketoimintamme kehittämisen olennainen ja tärkeä kulmakivi. Olemme tunnistaneet kaksi tähän liittyvää ydinkohtaa toiminnassamme: myynnin tarjousvaiheen ja huollon prosessin onnistumisen. Feelback Group on vastannut tiedonkeruu- sekä tulosten raportointitarpeeseemme automaattisilla ratkaisuilla, joiden kautta saamme reaaliaikaisen kuvan ydinprosessiemme onnistumisesta sekä asiakaskokemuksen tasosta. Arvostamme Feelback Groupin ratkaisun vaivattomuutta, raportoinnin helppokäyttöisyyttä ja visuaalista ilmettä.

  Tea Koivisto, markkinointijohtaja, Autokonserni Laakkonen
 • Aloitimme yhteistyön Feelback Groupin kanssa vuonna 2015. Yhteistyömme käsittää kaikkien Lomarenkaan välittämien vuokrattavien loma-asuntojen jatkuvan palautteenkeräämisen asiakkailta. Lisäksi palvelu sisältää kohdekohtaisen palautteen jakamisen kohteiden huollosta vastaaville tahoille ja omistajille. Palvelu antaa todellisen lisäarvon kokonaisuuteemme, olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhömme ja suunnittelemme sen laajentamista.

  Pekka Huttunen, markkinointipäällikkö, Lomarengas Oy
 • Väestöliitto toteuttaa 2019-2021 Tasa-arvo ja isät -tutkimus- ja kehittämishankeen. Feelback Group on mukana hankkeessa tutkimuskumppanina toteuttaen valituissa hankeorganisaatioissa lähtötaso- ja seurantatutkimukset. Feelback Group kerää empiiristä näyttöä ja jalostaa tietoa, miten eri toimialojen organisaatioissa on mahdollista päästä kohti aiempaa isäystävällisempää ja tasa-arvoisempaa organisaatiokulttuuria. Hankesivu: https://www.vaestoliitto.fi/perhe-ja-tyo/tietoa-hankkeista/tasa-arvo-ja-isat-tutkimus-ja-ke/

  Anna Kokko, hankepäällikkö, Väestöliitto
 • Tampereen kaupunki toteuttaa jatkuvaa asiakaskuuntelua liittyen joukkoliikenteen palveluihin ja bussireittien sopivuuteen asiakkaille. Tutkimusmallin avulla saadaan reaaliaikainen kokonaiskuva palvelun nykytilasta ja syvennetään asiakasymmärrystä. Feelback Kompassi mahdollistaa tutkimustulosten laajan hyödyntämisen toiminnan suunnittelussa ja arkipäivän johtamisessa.

  Juha-Pekka Häyrynen, Tampereen kaupunki, suunnittelupäällikkö