Suomen Golfliiton ja Feelbackin yhteistyö syvenee

Erilaisiin kyselytutkimuksiin ja saadun datan analysointiin erikoistunut Feelback on ollut Suomen Golfliiton pääyhteistyökumppanina vuodesta 2020. Tiedolla johtamisen polku jatkuu ja lavenee Golfliitossa entisestään.


Golfliiton Head of Sales and Marketing Kimmo Rantamäki on innoissaan Feelbackin mukana olosta ja sitoutumisesta:
”Olemme saaneet mukaan alan rautaisen tutkimustalon ja pystyneet palvelemaan golfyhteisön eri toimijoita entistäkin paremmin. Meidän roolimme mitataan palvelulla, johon kuuluun ammattimainen tiedolla johtaminen. Uudessa Suomi Golfin strategiassa tiedolla johtaminen lävistää kaiken toimintamme ja on osa liiton arkea.”

Golfliiton tietopalvelujen asiantuntija Aarni Nordqvist jakaa saman näkemyksen: ”Arvon luomisessa sekä jäsenorganisaatioiden kehittämisessä ja auttamisessa kerätty tieto on avainasemassa. Se auttaa päätöksenteossa ja Feelbackin ammattilaisten avulla pääsemme ottamaan saamastamme datasta kaikki tehot irti. Koska meillä on aivan valtava asiakaskanta, niin tuloksiin päästäksemme juuri oikein profiloidut kysymyspatterit, oikean tiedon löytäminen ja jalostaminen käytännön toimenpiteiksi täytyy onnistua.”


Feelback koetaan luontevaksi kumppaniksi Golfliitolle, koska golf on lajina yritykselle tuttu. Tämän takaa pitkä yhteistyö useammankin golfseuran ja -kentän kanssa. Lisäksi liiton kumppaniverkostolla on kokemusta Feelbackin kanssa työskentelystä ja se parantaa entisestään yhteistyön laatua.

Asiakaskokemuksen mittaaminen ja henkilöstön hyvinvointi

Feelbackin mukaantulo on mahdollistanut tutkimussektorin laajentamisen myös henkilöstökokemuksen mittaamiseen. Yhteisöissä halutaankin tietää entistä tarkemmin myös se, kuinka seuroissa ja kentillä työskentelevät henkilöt kokevat asemansa yhteisössä.


Aarni Nordqvist: ”Feelbackin kanssa olemme vieneet henkilöstökokemuksen mittaamisen, analyysin ja pelaajaprofiilien syventämisen ammattimaiselle tasolle ja sitä kautta olemme pystyneet tekemään uusia kehitystoimia ja strategisia linjauksia. Tämä yhteistyö ikään kuin sulkee ympyrän ja tekee tutkimustoimistamme kokonaisvaltaisen”.


Kimmo Rantamäki: ”Tulevaisuudessa menemme tieto edellä kaikessa ja data on toimintastrategiamme vankin kivijalka. Kysehän on lähinnä resursseista ja tässä Feelback on hienosti apunamme. Etenemme valittua tietä tutkimus kerrallaan maali kirkkaasti mielessämme.”

Digitaalisuus ja ympäristöarvot vahvasti mukana golfin tulevaisuudessa

Digitalisaatio on entistä enemmän myös golfin arkea. Erilaiset tuloskorttisovellutukset, tiiausaikojen varaamiset ja osa viestintää ovat vaihtoehtoina perinteisten toimintatapojen rinnalla. Onko jatkossa niin, että kaikki mahdolliset toiminnat on siirretty sähköisiin pintoihin?


”Harrastamisen peruselementit digitalisoituvat laajasti ja lopullisesti ihan lähivuosina, eli tässä golf menee valtatrendiä noudattaen. Golfliiton ajatus on kuitenkin se, ettemme lähde keulimaan, vaan kuuntelemme herkällä korvalla golfyhteisön ajatuksia muutoksesta”, Aarni Nordqvist toteaa ja lisää vielä: ”Meille on tärkeintä – Suomen suurimpana urheilualan liittona – toteuttaa jäsenistöllemme sopivaa luontaista vauhtia. Eli Feelback selvittää tässäkin kohtaa mitä yhteisömme haluaa ja me siirrämme kerätyn tiedon käytännön toimenpiteiksi.”


Kimmo Rantamäki: ”Tämä digitaalisuuden kehitys näkyy tutkimustoiminnassamme laajemminkin. Raportoinnissa, luettavuudessa – datan saavutettavuudessa ylipäätään – jotta mahdollisimman laajat tietoympäristöt ovat kaikkien saatavilla. Toisaalta pääsemme digitaalisissa ympäristöissä myös erittäin profiloituihin palveluihin, joita tarjota ja suositella yhteisöllemme.”

Tulevaisuudessa kaikki ympäristöarvoihin liittyvä nousee entistä suurempaan rooliin ja Golfliitossa ollaan tässäkin kohtaa etulinjassa. Tiedolla johtamisen merkitys myös ympäristöasioissa on tunnistettu.


Kenttäasiantuntija Jari Koivusalo avaa tätä:”Tavoitteemme on kerätä tietoa golfkenttien ympäristöystävällisyydestä puhtaasti faktojen kautta. Kentät mittaavat omia hiilijalanjälkiään ja Golfliitolla on tavoitteena, että olemme hiilineutraali laji vuonna 2030. Haemme siis aktiivisesti keinoja pienentää kenttien ympäristökuormitusta. Golfilla on oma ilmastorahasto, joka toimii Golfin edistämissäätiön alaisuudessa ja sen tavoitteena on tukea kenttiä tässä työssä.”

Kimmo Rantamäki: ”Golfin yhteiskunnallinen hyväksyttävyys on paremmalla tasolla kuin joitakin vuosia sitten, mutta vastuullisuus vaatii jatkuvaa työtä. Edelleen tulee aika ajoin perusteettomia syytöksiä lajin ekologiseen kuormitukseen liittyen ja niihin tulee pystyä vastaamaan nopeasti faktoihin perustuvalla viestinnällä. Tämä on koko golfyhteisön etu.”

Oletus on ongelmien äiti – tietoa luulon sijaan

Yhteistyössä Feelbackin kanssa tiedolla johtamisen tärkeys strategisena linjauksena Golfliitossa saadaan siirrettyä täydessä mittakaavassa käytäntöön.

”Tavoite on, että vielä päästään tilanteeseen, ettei koko tiedolla johtamisen termiä tarvita, vaan siitä on tullut luonteva osa Golfliiton dna:ta ja tähän uskon meidän pääsevän yhteistyöllä Feelbackin kanssa”, Aarni Nordqvist visioi.

Toiminnanjohtaja Juha Korhonen on täysin samoilla linjoilla ja kiteyttää alkaneen yhteistyön tilastotieteilijä W. Edwards Demingin lauseeseen: ”Without data you`re just another person with an opinion.”