Tiedonkeruupalvelut

Laadukas tiedonkeruu vaatii monipuoliset ja luotettavat työkalut. Toimintaamme luottaa lukuisa joukko muita tutkimusalan yrityksiä ja julkishallinnon tutkimusyksiköitä, joille tuotamme tiedonkeruupalveluja luottamuksella.

Puhelinhaastattelut


KAPASITEETTI
Feelbackin Lappeenrannan yhteyskeskuksessa on 30 CATI-työpistettä (Computer Aided Telephone Interview), joissa toteutetaan vuosittain noin 80.000 puhelinhaastattelua sekä b2c- että b2b-kohderyhmille. Feelbackin palkkalistoilla on aina vähintään 50 puhelinhaastattelijaa.

AMMATTITAITOISET JA KOKENEET HAASTATTELIJAT
Kaikki tutkimushaastattelijat ovat erittäin ammattitaitoisia ja motivoituneita. Tutkimushaastattelijat koulutetaan tutkimushaastattelijan tehtäviin laajan sisäisen perehdytysohjelman mukaisesti. Yrityshaastattelut toteuttaa erillinen b2b-haastattelijaryhmä, jonka jäsenillä on kokemusta vaativienkin kohderyhmien haastatteluista.

 

OHJAUS
Yhteyskeskuksessa on aina haastattelutöiden aikana paikalla esimies, joka ohjaa ja valvoo haastattelutyötä. Jokaista haastatteluprojektia edeltää erillinen projektikoulutus, jossa esimies kouluttaa yksityiskohtaisesti haastattelun kaikki vaiheet mm. tutkimuksen aihe/toimiala, haastattelulomake, poiminnat, kiintiöinnit.

LAADUN VARMISTUS
Yhteyskeskuksessa on LeadDesk-soittojärjestelmä, joka mahdollistaa mm. haastatteluiden nauhoittamisen sekä reaaliaikaisen kuuntelun. Vaativatkin monihaaraiset haastattelulomakkeet ja kohderyhmien kiintiöinnit suunnitellaan ja tuotetaan ammattitaidolla niin, että kerätyn tiedon laatu pystytään varmistamaan. Noudatamme toiminnassamme markkinatutkimusalan kansainvälisen kattojärjestön Esomarin säännöstöä.

 

DATATYÖT JA TILASTOAJOT
Tiedonkeruupalveluihin voidaan sisällyttää myös tutkimusdatan jatkoanalysointi, joka tehdään IBM SPSS Statistics tilasto-ohjelmalla. Analyysimenetelminä ovat mm:

  • aineiston painotus
  • taustamuuttujakohtainen ristiintaulukointi
  • tilastolliset merkitsevyystestaukset (esim. t-testi ja chi2-testi)
  • monimuuttuja-analyysit (esim. korrelaatio-, klusteri- ja faktorianalyysi)

Lataa pdf >>