Feelback tietää mitä asiakkaillesi kuuluu

Tiedonkeruupalvelut

Me kaikki olemme tavoitettavissa, mutta miten? Luotettavat tutkimus- ja mittaustulokset vaativat perustaksi laadukkaat, monipuoliset ja kohderyhmän mukaan valitut tiedonkeruun työkalut.

Feelback toteuttaa monikanavaiset tiedonkeruupalvelut, joiden avulla kerättävää tietoa voidaan käyttää analyysien toteuttamiseen.

Toiset meistä tavoitetaan parhaiten sähköpostilla, toiset taas tekstiviestillä. Osa vastaa mieluiten puhelimeen, kun taas osa avaa mieluummin kirjekuoren. Feelbackin tiedonkeruukanavilla saadaan varmuudella kontakti kohderyhmään ja siten kerättyä tutkimus- tai mittaustiedot laadukkaasti ja tietoturvallisesti. 

Sähköposti-, tekstiviesti-, web-, mobiili- ja paneelitiedonkeruu soveltuvat erinomaisesti moniin tutkimuksiin ja mittauksiin, mutta usein niiden rinnalle tai sijasta tarvitaan puhelinhaastatteluita tai kirjekyselyitä. Feelbackin kehittämät sähköiset tiedonkeruutyökalut sekä oma 40-paikkainen puhelinhaastattelukeskus takaavat tiedonkeruupalvelujen soveltumisen kaikkeen kvantitatiiviseen tutkimus-, mittaus- ja palautetiedonkeräämiseen.