Tuloksia ilmaisen etätyön arvioinnista

Aktivoimme ilmaisen työkalun etätyön arviointiin neljä viikkoa sitten. Useita kymmeniä organisaatioita on tilannut kyselyn ja ensimmäiset raportit ovat lähteneet. Tässä ensimmäisiä huomioita etätyöstä saaduista arviointituloksista.

Etätyön arviointikyselyssä tulokset kokonaisuutena ovat erittäin positiivisia

Tulos on yllättävä, kun huomioidaan se, että kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista ei ollut tehnyt etätöitä ennen koronaepidemiaa. Tämä osaltaan selittää sitä, miksi suurin hajonta vastauksissa tuli kysymyksiin työnohjauksesta ja työkaluista.  On luonnollista, että yllättäen alkanut etätyö johti alun vaikeuksiin juuri noissa asioissa. 

Työohjauksessa tuli useita mainintoja avoimien vastausten osalta tiimityöskentelystä ja sen ohjauksesta. 

“MS Teams käytöstä parempia ohjeistuksia. Olisi hyvä olla jokin virtuaali white board jolle ‘liimata’ lappuja.”

Isoimmat ongelmat työvälineiden osalta liittyivät ergonomiaan ja järjestelmien käyttämiseen etäyhteyksien kautta.

“Varsinaisella työpaikalla on kiinnitetty paljon huomiota työergonomiaan – miten voitaisiin edistää ergonomiaa kotioloissa?”

Yhteyksien takia jotkut ovat joutuneet jopa palaamaan työpaikalle.

“Olin kaksi päivää etätöissä, ja jouduin siirtymään takaisin töihin, koska ohjelmat toimivat niin hitaasti etten olisi saanut viikon töitä tehtyä.”

Etätyön arviointi on edelleen tarjolla ilmaiseksi


Haluamme edelleen tukea organisaatioita koronaepidemian aiheuttaman työelämän muutoksen läpiviennissä. Jo ensimmäisen vaiheen tulokset etätyön arviointityökalusta antoivat organisaatioille hyvää oppia tilanteesta ja etätyön kehittäminen sujuvaksi ja tehokkaaksi on siten edistynyt. Tarjoamamme etätyön arviointityökalu on edelleen veloituksetta vapaasti käytettävissänne.

Tutustu tarkemmin ja aktivoi kysely tiimillesi/organisaatiollesi: www.feelback.com/etatyo