Tunnetko henkilöstösi pulssin?

Henkilöstöpulssi on mainio työkalu, jonka avulla kartoitetaan organisaation henkilöstön tuntemuksia sekä fiilistä. Nopeasyklinen, tiivis ja määrävälein saatava palautetieto antaa johdolle ja esimiehille mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin sekä nopeaan reagointiin.

Henkilöstökokemuksella on erittäin suuri merkitys organisaatiolle, riippumatta siitä minkä kokoinen tai millä toimialalla se operoi.

Perinteisen vuosittain toteutettavan ja laajan henkilöstötutkimuksen haastajaksi on noussut tiheämmin tehtävät pulssimittaukset. Henkilöstöpulssimittaus on erinomainen työkalu, jonka avulla johto- ja esimiestaso voi seurata organisaation kehittymistä reaaliaikaisesti.

Henkilöstöpulssin rakenne, sisältö ja toteutussykli määritellään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa, ja se liitetään osaksi henkilöstökokemuksen kokonaisseurantaa.

Henkilöstön pulssimittauksen tulosten hyödyntämisen keskiössä on tiedonhallinta. Raportointi, tulosten analysointi ja tiedon jakaminen läpinäkyväksi organisaation kaikille tasoille ovat avain menestykseen.

Informaation kasvaessa organisaation jatkuva kehittäminen vaatii aktiivista analysointia sekä määriteltyä tulosten hyödyntämisen prosessia kaikilla organisaatiotasoilla. Kokonaisvaltainen kehittäminen ja kehittyminen vaativat luotettavan ja helppokäyttöisen raportointialustan, jossa edellä mainitut asiat toteutuvat kaikille käyttäjäryhmille.

Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.

Kokeile henkilöstöpulssin demokyselyä ja lue lisätietoa täältä

Tutustu myös Feelback henkilöstöpulssi videoon: